link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Hledáte: TM G647Z3FD


  • malé rozměry

  • jednoduchá aplikace

  • univerzální použití

  • široký sortiment

  • příznivá cena

Z - univerzální snímač tlaku

Základní technické údaje snímače

Jmenovité tlakové rozsahy± 2,5kPa až 6MPa
Maximální přetlak do 40kPa
nad 60 kPa do 6Mpa
100 kPa
200 % jmen.rozsahu
Chyba nastavenímax. 1% (0.5%)
Teplotní chyba nulytyp. 0,1%
max. 0,3 %/10°C
Teplotní chyba rozsahutyp. 0,1%
max. 0,3 %/10°C
Komp. teplotní rozsah20 ÷ +70°C
Provozní teplotní rozsah-20 ÷ +85°C
(nekondenzující)
Skladovací teplota-25 ÷ 100°C
Napájecí napětí12 ÷ 36V ss
Napájecí proud< 4mA
Výstup4 ÷ 20mA dvouvodič
0 ÷ 20mA třívodič
0 ÷ 10V třívodič
2 ÷ 10V třívodič
Pracovní polohalibovolná
Napěťová pevnost, pouzdro - elektronikamin. 1000V ss
Krytímin. IP 54
Hmotnostcca 100g
Souhlasný tlak pro diferenční provedenímax. 1Mpa

EMC – dle ČSN EN 61326-1
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

Pokyny k použití

  • Před připojením snímače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu snímače. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány! U diferenčního snímače musí uživatel zajistit, aby snímač nebyl jednostranně přetížen tlakem vyšším, než je povolený nedestrukční tlak pro jmenovitý rozsah!
  • Zejména při použití křemíkové membrány je nutno prověřit odolnost materiálů, viz přední strana tohoto listu. V případě nejasností kontaktujte výrobce.
  • Pro těsnění snímače se doporučuje použít „O“ kroužek 12x2 dodávaný se snímačem. Při těsnění do závitu (teflon, koudel) pro kapalná média je nutnodbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít ke zvýšení tlaku a tím k destrukci membrány !

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Přiřazení vývodůplatí pro konektor DIN 43650

 dvouvodič
4 ÷ 20mA
třívodič
0 ÷ 20mA
třívodič
0 ÷ 10V
+ napájecí napětí133
- napájecí napětí222
výstup 11
stínění

Rozměry snímače

Rozměry snímače
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |