link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • měření tlakových diferencí

  • jednoduchá obsluha

  • odolnost proti přetížení

  • robustní provedení

  • bateriové napájení

  • filtrace signálu

  • analogový výstup

DMU - digitální měřič tlaku / digitální manometr

Základní technické údaje snímače

Typ přístrojeDMU01DMU1DMU10DMU100DMU1000
Jmenovitý tlakový rozsah100 Pa1 kPa10 kPa100 kPa1000 kPa
Měřící tlakový rozsah±199,9 Pa±1,999 kPa±19,99 kPa±199,9 kPa±1999 kPa
Rozsah analogového výstupu±1,999 V±1,999 V±1,999 V±1,999 V±1,999 V
Maximální přetlak1 kPa10 kPa40 kPa200 kPa2000 kPa
Nedestruktivní tlak(krátkodobě)20 kPa100 kPa100 kPa300 kPa2000 kPa
Chyba nastavenímax. 1% ±2Pamax. 1%max. 1%max. 1%max. 1%
Zobrazení údaje *100.01.00010.00100.01000
Souhlasný tlak pro P a Tmax. 20 kPamax. 100 kPamax. 1 MPamax. 1 MPamax. 1 MPa
Chyba souhlasným tlakemmax. 1%max. 1%max. 1%max. 1%max. 1%
Časová konstanta filtrucca 5s, po dohodě i jiná
Provozní teplotní rozsah0 ÷ +50°C (nekondenzující)
Skladovací teplota-5 ÷ 55°C
KrytíIP 41
Napájeníbaterie 9V (destičková)
Proudová spotřebamax. 4mA
Životnost bateriemin. 50 hodin provozu
Vnější rozměr145 x 85 x 35 mm
Hmotnost(s baterií)290g, varianta T 500g

* platí pro přístroje cejchované v Pa, resp. kPa
EMC – dle ČSN EN 61326-1
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření měřidel u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

Pokyny k použití

  • Před připojením měřiče do tlakového obvodu je nutno dbát na to, aby tlakový rozsah přístroje, resp. externí tlakové sondy, odpovídal měřenému tlaku. U diferenčního měřiče musí uživatel zajistit, aby nebyla měřící membrána jednostranně přetížena tlakem vyšším, než je povolený nedestrukční tlak odpovídající jmenovitému rozsahu.
  • Z tohoto důvodu se vyrábí varianta měřidla DMU - T s integrovanou trojcestnou aparaturou vybavenou kulovým ventilem. Tento ventil se při manipulaci a při připojování tlakových hadic otevře (křídlo je rovnoběžně s ventilem) a tím minimalizuje tlakový rozdíl. Po natlakování a ustálení se ventil uzavře a provedou se měření potřebných tlakových diferencí. Po skončení měření se opět ventil otevře a poté se odpojí hadice od tlakového obvodu. Nedodržení tohoto postupu může způsobit destrukci měřícího čidla !!!
  • Rovněž je nutno prověřit, zda měřené médium nenapadá použité materiály, tj. křemík, dural, mosaz, plastickou hmotu polyetherimid a fluorsilikonové těsnění (totéž platí i pro externí sondu). Tomuto požadavku vyhovuje vzduch, dusík, voda, etylalkohol, oleje ap.
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |