link mail
Kontakt
linkedIn
Download
Ex


  • ATEX

  • I M1 Ex ia I Ma

  • II1G Ex ia IIB T4 Ga

  • II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

  • malé rozměry

  • jednoduchá aplikace

  • univerzální použití

Z-JB - univerzální snímač tlaku - ATEX

Základní technické údaje snímače

Jmenovité tlakové rozsahy± 2,5kPa až 40MPa
Maximální přetlak do 40kPa
nad 60 kPa do 40MPa
.
100 kPa
200 % jmen.rozsahu
max. 60MPa
Chyba nastavenímax. 1% (0.5%)
Teplotní chyba nulytyp. 0,2%
max. 0,3 %/10°C
Teplotní chyba rozsahutyp. 0,2%
max. 0,3 %/10°C
Komp. teplotní rozsah20 ÷ +70°C
Provozní teplotní rozsah-15 ÷ +60°C
(nekondenzující)
Skladovací teplota-25 ÷ 100°C
Napájecí napětí10 ÷ 24V ss
Napájecí proud – výstup H< 4mA
Výstup4 ÷ 20mA dvouvodič
0,2 ÷ 1mA třívodič
Pracovní polohalibovolná
Napěťová pevnostmin. 1000V ss.
Krytímin. IP 54
Hmotnostcca 270g
Souhlasný tlak pro
diferenční provedení
max. 1Mpa

I M1 Ex ia I Ma
II1G Ex ia IIB T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

Pokyny k použití

  • Před připojením snímače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu snímače. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící mem¬brány ! U diferenčního snímače musí uži¬vatel zajistit, aby snímač nebyl jednostranně přetížen tlakem vyšším, než je povolený nedestrukční tlak pro jmenovitý rozsah!
  • Zejména při použití křemíkové membrány je nutno prověřit odolnost materiálů, viz přední strana tohoto listu. V případě nejasností kontaktujte výrobce.
  • Pro těsnění snímače se doporučuje použít „O“ kroužek. Při těsnění do závitu (teflon, koudel) pro kapalná média je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít ke zvýšení tlaku a tím k destrukci membrány !

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Přiřazení vývodůplatí pro konektor DIN 43650

 dvouvodič
4 ÷ 20mA
třívodič
0,2 ÷ 1mA
+ napájecí napětí13
- napájecí napětí22
výstup 1
stínění

Rozměry snímače

Rozměry snímače
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |