link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • měření diferenčního tlaku v plynech i kapalinách

  • jednoduchá obsluha

  • bateriové napájení

  • nízká spotřeba

  • příznivá cena

MST - souprava pro měření diferenčního tlaku

Měřicí souprava MST je určena především pro měření tlakových diferencí na teplovodních otopných soustavách. Umožňuje přímé měření tlakových ztrát na celých objektech nebo jednotlivých větvích či úsecích rozvodů s topnou vodou. Samozřejmě, že lze provádět obdobná měření v systémech s teplou i studenou užitkovou vodou nebo v tlakových rozvodech vzduchu či jiných plynů. Pomocí této měřicí soupravy je možné také uskutečnit kontrolní měření tlakové diference na clonách pro měření průtoku. Není však možné provádět matematické přepočty naměřených hodnot, např. výpočet odmocniny apod. Měření se provádí pomocí speciální varianty měřidla DMU-T s přídavnou třícestnou armaturou. Přístroj je určen především pro servisní měření a nedoporučuje se jeho trvalé připojení do tlakových obvodů, zejména pak u médií s vysokou teplotou. Použité materiály dovolí měření tlaku v plynech i kapalinách, které musí být neagresivní.

Měřidlo DMU-T je napájeno z destičkové

9V baterie a  je montováno do plastového pouzdra z ABS. Ovládání se uskutečňuje pomocí tlačítek na fóliové klávesnici, kterými se přístroj zapíná/vypíná, spouští případná korekce nuly a zapíná časový filtr, který umožní odečítat střední hodnotu při pulsujícím tlaku na vstupu. Přístroj je na zadní straně opatřen magnetickou fólií pro přichycení na rovný povrch z feromagnetického materiálu. Jelikož je přídavná armatura je poměrně těžká a připojovací hadice jsou relativně tuhé, je nutno věnovat uchycení přístroje patřičnou pozornost.

Digitální údaj o měřeném tlaku je zobrazován na 3.5 místném LCD displeji v jednotkách uvedených na štítku přístroje s rozlišitelností 0,1% ze jmenovitého rozsahu. Zakázkově lze přístroj vybavit analogovým výstupem se jmenovitým rozsahem 1V. Po dohodě lze dodat přístroj cejchovaný i v jiných jednotkách tlaku.

Všechny součásti této soupravy jsou přehledně uloženy v praktickém plastovém kufříku s molitanovou vystýlkou.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |