link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • jednoduchá obsluha

  • dobrá čitelnost údaje

  • moderní konstrukce

  • mikropočítačové řízení

  • velká variabilita

  • síťové napájení

  • krytí IP65

PMI - panelový digitální manometr

Digitální panelový měřič tlaku je určen pro montáž do panelu. Je vhodný zejména pro použití v průmyslu, energetice, přístrojové a regulační technice, zdravotnické technice i pro laboratorní měření. Tento přístroj se vyrábí ve dvou variantách : 

1. s vnitřním tlakovým snímačem - toto provedení je levnější, vhodné k zabudování přímo do zařízení. Tlakové médium se přivádí hadičkou přímo do přístroje. Tento přístroj umožňuje měření relativního přetlaku i podtlaku pro rozsahy vyšší než 1 kPa v plynných i kapalných neagresivních médiích. Měření nižších tlaků i měření diferencí v celém rozsahu a absolutního tlaku je možné pouze v neagresivních plynech. Pro připojení tlaku slouží kovová vyústka na zadním panelu o průměru 5mm s možností připojení na rychlospojku.

2. s vnějším tlakovým snímačem - v tomto případě lze připojit libovolný snímač se standardním výstupem. Snímač je umístěn v místě měření a je se zobrazovací jednotkou spojen kabelem. Součástí přístroje je i napájecí zdroj pro externí snímač.

Měřič je vestavěn do standardní plastové skříňky evropského formátu z nehořlavého materiálu Noryl. Přístroje je možno dodat také v tzv. stolním provedení zabudovaný do hliníkové krabičky s odpovídajícím krytím. Údaj o měřeném tlaku je zobrazován na 3,5 místném displeji v libovolných

jednotkách. Barva displeje je červená nebo zelená, výška číslic je 13mm. Přístroj přepisuje údaj na displeji po provedení několikanásobného mě¬ření a provedení softwarových korekcí cca 5x za sekundu. Kladná hodnota odpovídá přetlaku, záporná podtlaku.

Základní varianta umožňuje také provádět softwarovou kalibraci, korekci offsetu, změnu formátu zobrazovaného údaje, nastavení a indikaci mezních hodnot, nastavení digitálních filtrů, nastavení jasu displeje. Přístroj je možné na objednávku doplnit :

• dvěma programovatelnými komparátory s výkonovým reléovým výstupem

• sériovým komunikačním portem RS 232, resp. RS 485 nebo digitálně-analogovým převodníkem

Ovládání těchto funkcí se provádí pomocí pěti tlačítek na předním panelu přístroje nebo také po sériové komunikační lince (pokud je jí přístroj vybaven). Tato část programu je z důvodu náhodného stisku tlačítek či neodborného zásahu přístupná pouze přes heslo, viz. podrobný návod k obsluze.

V základním provedení se přístroj napájí střídavým síťovým napětím 230V/50Hz, na objednávku mohou mít tato měřidla i jiné napájení. Jištění je provedeno pojistkou uvnitř přístroje.

Po dohodě lze dodat přístroje s větším počtem zobrazovaných míst na displeji, s větším počtem měřicích vstupů, s větším počtem výstupních relé.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |