link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • velmi malé rozměry

  • odolnost proti přetížení

  • jednoduchá aplikace

  • napájení 5 V

  • nízká spotřeba

M - miniaturní snímač tlaku - NEDOSTUPNÉ

Snímače této řady jsou určeny pro měření relativního přetlaku i podtlaku v kapalných i plynných médiích neagresivního charakteru. Jsou určeny především pro přístrojovou techniku, zejména pak pro aplikace pracující s nízkým napájecím napětím. Vzhledem k malé vlastní spotřebě je lze použít v aplikacích napájených z baterií. Tyto snímače nejsou vhodné pro aplikace v oboru energetiky, vytápění, vodárenství ap.

Pouzdro je vyrobeno z duralu s povrchovou úpravou černým eloxem. Připojovací závit má rozměr M12x1.5; lze přiobjednat redukce na závit G1/2“ nebo M20x1.5. Měřené médium přichází do styku s těmito materiály : křemík, dural, silikonový kaučuk, plastická hmota polyetherimid.

Elektrické připojení je standardně realizováno miniaturním těsněným aretovaným konektorem dle DIN 43650C s kabelovou vývodkou velikosti PG7, která je určena pro průměry kabelu do 6,5mm. Na zvláštní objednávku je možné dodat snímače s kabelovým vývodem.

Vlastní čidlo tlaku je tvořeno křemíkovou membránou s polovodičovými snímacími odpory.

Při aplikaci pro kapalná vodivá média je nutno vzít v úvahu, že měřící membrána není galvanicky oddělena od napájení snímače. Pouzdro snímače není elektricky spojeno se systémem a je připojeno na zemnící kolík konektoru.

Signál z čidla je zesílen, zkompenzován, zkalibrován a převeden na výstupní napětí. Snímače se standardně vyrábějí s výstup ním signálem 0,5÷4,5V. Po dohodě lze nastavit i jiné hodnoty v mezích napájecího napětí, které může být v rozsahu 5÷15V stejnosměrných. Proudová spotřeba naprázdno je cca 0,5mA ! Snímač má pouze částečnou ochranu proti přepólování napájecího napětí tvořenou diodou zapojenou v závěrném směru na napájecí přívody.

Při kalibraci ve výrobě je snímač nastavován pomocí tenkovrstvých odporů a není tudíž možné u zákazníka jeho nastavení měnit. Doporučujeme používat normované tlakové rozsahy, viz druhá strana tohoto katalogového listu, avšak po dohodě lze nastavit jakýkoli rozsah v rozmezí uvedených tlaků včetně symetrických i nesymetrických kombinací podtlak-přetlak.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |