link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • dvoustavový výstup

  • vysoká citlivost

  • spolehlivost

  • krytí IP65

  • široký teplotní rozsah

  • možnost vybavení displejem

  • volba časové konstanty tlumení

TMS - přesný tlakový spínač

Tlakový spínač je prvek regulační techniky, který porovnává aktuální tlak či tlakovou diferenci na vstupu s předem nastavenou úrovní a na výstupu dává dvouhodnotovou informaci, zdali je hodnota vstupního tlaku pod resp. nad referenční úrovní. Ve srovnání s mechanickými spínači tento elektronický vyniká vysokou spolehlivostí, přesností a dlouhodobou stabilitou. Při vhodném zapojení výkonového akčního členu, lze tento spínač využít jako dvoustavový zpětnovazební regulátor.

Přístroj lze použít pro indikaci, regulaci i měření zejména v oboru malých a velmi malých tlaků, tj. především obor vzduchotechniky, klimatizace, větrání, řízení spalovacích procesů, konstrukce přístrojů apod. Je konstruován pro snímání diferenčního tlaku a tím pokrývá také požadavek na snímání tlaků relativních. Není však určen pro měření při vysokém souhlasném tlaku, např. na průtokových clonách v tlakových rozvodech. Pro tlaky vyšší než 100kPa lze dodat tento přístroj pouze v provedení relativním. Pracovním médiem může být neagresivní plyn. Použití neagresivní kapaliny, které je povoleno pro tlakové rozsahy vyšší než 2,5 kPa, doporučujeme konzultovat s výrobcem.

Všechny funkční části, tj. tlakový senzor, napájecí, kompenzační a zesilovací obvody i filtr pro zvýšení odolnosti proti rušení, jsou umístěny v malé plastové krabičce z polykarbonátu, kterou je možné montovat na panel. Přívody tlaku jsou realizovány vyústkami z poniklované mosazi o průměru 5mm, které jsou vhodné pro nasunutí hadičky, případně pro vyšší tlaky lze použít rychlospojku. Kromě toho přichází médium do styku s křemíkem, silikonovým kaučukem a plastickou hmotou polyetherimid.

Pro připojení do elektrického obvodu slouží těsněný aretovaný miniaturní konektor typu DIN 43650 - C s kabelovou vývodkou o velikosti PG7, která umožní použít kabel o průměru max. 6,5mm.

Tlak se zde měří

pomocí čidla s křemíkovou membránou, princip měření je piezoelektrický. Díky tomu dosahuje spínač vysoké přetížitelnosti, je odolný vůči vibracím a může pracovat v libovolné poloze. Elektronika je realizována technologií povrchové montáže.

Výstup spínače tvoří výkonový NPN tranzistor s otevřeným kolektorem. Tento typ výstupu umožní jednoduše realizovat logické úrovně pro vstup do nadřazené řídící jednotky nebo zapojit relé pro přímé ovládání výkonových akčních členů. Pro kontrolu je na boční straně pouzdra LED dioda, která rozsvícením indikuje sepnutí výstupního tranzistoru. Z výroby je spínač nastaven tak, že při nárůstu tlaku po překročení přednastavené prahové úrovně výstupní tranzistor sepne. Nasunutím zkratovací spojky (pod krytem) je výstupní signál negován. Pro zamezení oscilací při přechodu přes prahovou hodnotu je zde zabudována pevná hodnota hystereze cca 1,5% ze jmenovitého rozsahu. Nastavení prahové úrovně se provádí pomocí desetiotáčkového trimru, který je přístupný přes otvor v boční stěně krabičky vedle indikační LED. Pro zachování vysokého krytí pouzdra je tento otvor za provozu uzavřen šroubkem M3, který je nutno při nastavování vyjmout. Velikost prahové úrovně lze zadat při objednání u výrobce, nastavit „zkusmo“ nebo pomocí externího tlakoměru, případně pomocí voltmetru měřením vnitřního napětí a přepočtem dle zadaného vztahu – viz. druhá strana tohoto katalogového listu. Spínač vybavený displejem umožňuje stisknutím tlačítka pod krytem zobrazit nastavenou úroveň přímo na displeji.

Pro napájení spínačů lze použít stejnosměrné napětí v rozsahu 12÷36V. Změna napájecího napětí v tomto rozsahu nemá praktický vliv na přesnost měření. Při měření pulsujících tlaků lze navolit časovou konstantu tlumení pomocí zkratovacích spojek, které jsou rovněž přístupné po odšroubování krytu.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |