link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • malé rozměry

  • odolnost proti přetížení

  • jednoduchá aplikace

  • nízká spotřeba

  • příznivá cena

KTS - tlakový modul

Tento tlakový modul slouží pro měření relativního přetlaku i podtlaku v kapalných i plynných médiích neagresivního charakteru. Je určen především pro konstrukci přístrojů, ve kterých je omezen zástavbový prostor a zároveň je žádoucí dosáhnout příznivé ceny. Pro svou nízkou proudovou spotřebu je vhodný i pro použití v přístrojích napájených z baterií.

Modul nemá žádné mechanické ani elektrické krytí a předpokládá se, že bude chráněn v konstrukci finálního přístroje. Tlakové medium se připojuje pomocí plastové vyústky o průměru 2mm.  Měřené médium je ve styku s těmito materiály : křemík, plastická hmota polyetherimid, fluorsilikonové těsnění.

Tuto součástku je možno pomocí zlacených kolíků pájet přímo do plošného spoje nebo použít i jiný způsob elektrického připojení. Modul upevněný za tlakovou vyústku je samonosný, avšak nelze jej mechanicky zatěžovat dalšími

díly.

Vlastní čidlo tlaku je tvořeno křemíkovou membránou s polovodičovými snímacími odpory. Při aplikaci pro ka¬palná vodivá média je nutno vzít v úvahu, že měřící membrána není galvanicky oddělena od napájení.

Elektrický signál z čidla tlaku je zesílen, zkompenzován, zkalibrován a převeden na výstupní napětí. Standardní výstupní rozsah je 0,5 ÷ 4,5 V. Po dohodě lze nastavit výstupní signál téměř libovolně v rozmezí 0 V až po napájecí napětí, které se může pohybovat v rozmezí 5 až 15 V bez vlivu na přesnost měření. Při kalibraci ve výrobě je snímač nastavován pomocí tenkovrstvých odporů laserem a není tudíž možné u zákazníka jeho nastavení měnit.

Doporučujeme používat normované tlakové rozsahy, viz druhá strana, avšak po dohodě lze nastavit jakýkoli rozsah v rozmezí uvedených tlaků včetně symetrických i nesymetrických kombinací podtlak-přetlak.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |